Creu ffilmiau priodas angerddol ac oesol yn canolbwyntio ar ennyn emosiwn trwy adrodd stori

Pecynnau

 • Diemwnt

 • Mae'r ffilm sinematig hon yn stopiwr sioe go iawn. Yn llawn emosiwn, mae wedi'i gynllunio i ddangos harddwch diwrnod y briodas. Dyma'r pecyn mwyaf sinematig rydyn ni'n ei ddarparu, ac mae ein cleientiaid yn syml yn syrthio mewn cariad ag ef. 7-10 munud o hyd, mae'n ddigon hir i gynnwys y stori yn ei gyfanrwydd ond yn ddigon byr i apelio at bob cynulleidfa.

 • Arddull Ffilm: Sinematig.

 • Hyd y Ffilm: 7 - 10 munud.

 • Sylw ddiwrnod llawn.

 • Sylw sain.

 • Ymgynghoriad cyn priodas.

 • Wedi’i gyflwyno ar yriant fflach, 2 DVD a fersiwn Ddigidol yn barod i'w rhannu.

 • Gofynnwch am ddyfynbris yma.

 • Platinwm

 • Mae'r pecyn Platinwm yn cynnwys popeth a gewch gyda'r pecyn Diemwnt, ynghyd â ffilm ddogfen hyd lawn yn nhrefn amser. Dyma'r toriad hiraf rydyn ni'n ei ddarparu o'ch priodas. Dyma'r math o ffilm y byddech chi'n eistedd i lawr fel cwpl ac yn mwynhau gyda'ch gilydd i gofio’r holl fanylion bach o'r diwrnod.

 • Arddull ffilm: Dogfen.

 • Hyd y Ffilm: 30 - 75 munud.

 • Seremoni ac Areithiau yn llawn.

 • Gofynnwch am ddyfynbris yma.

 • Pethau ychwanegol

 • Ffilmiau Drôn o'r Awyr

 • DVDs ychwanegol

 • Gyriant fflach ychwanegol

 • Darganfyddwch mwy yma

Adolygiadau

Absolutely fantastic!!!! For anyone questioning whether to have a videographer, just do it! Phil was amazing, he captured our day beautifully and told it so well. Poor chap, we didn't even know he was there half the time 🙈. He's super friendly and a really lovely down to earth person too, which made us all feel comfortable and at ease with him. We now have memories we can watch over and over again, we will carry them with us for a lifetime and it's all thanks to Phil at Caru. Thank you so much! 😘

Mr & Mrs Randles

Phil was very professional on the day and so discreet, that at times, I didn’t notice he was there. This I believe is key to capturing those special candid moments and documenting our wedding how we remember it through our own eyes. Phil captured our wedding beautifully and constructed our video with his own unique handwriting. Watching our video for the first time, I cried within seconds – We knew at this point he had smashed it! Thank you so much Phil, we are so happy.

Mr & Mrs Powell

Wow what a great company, highly recommend Phil, he is a genuine guy who goes that extra mile. If you're looking for a wedding videographer look no further, you've found the best one here. my wife mentioned a videographer I wasn't keen on the idea, but after receiving the video im so glad we did, you can relive the big day anytime you like. Cheers again Phil for catching our special day with so much detail.

Mr & Mrs Jones

Phil is an absolutely amazing videographer. Our video is stunning and has captured the most amazing parts of our wedding. I can't stop watching it. Phil was amazing on the day also, he arrived super early and left super late to ensure he caught all of the day. I cannot recommend him enough. first class choice. thanks phil your awesome 😊

Mr & Mrs Rogers

We have just received our wedding video and we are speechless :) The moment we met Phil we knew we had made the right choice in asking him to capture our special day. Phil went out of his way to capture as much as he could to make our video personal and special and it worked. I cried from beginning to end and can’t wait to show it off to all our family and friends. Ladies and gentlemen .........Phil is the best guy to film your wedding day!!!

Mr & Mrs Jones

Amdan

Rwy'n fwy cyfarwydd â bod y tu ôl i'r camera nag yn y chwyddwydr, beth bynnag, helo a dyma ychydig am Caru a Fi.

Fy enw i yw Phil, fi yw perchennog Caru Wedding Videography. Cwmni personol yn gweithredu ar gyrion Wrecsam, Gogledd Cymru. Sefydlwyd Caru yn ôl yn 2016 pan oeddwn i eisiau mynd â fy angerdd am ffilmiau priodas i'r lefel nesaf.

Mae gen i, heb os, y swydd orau yn y byd. Rwy'n cael bod yn rhan o un o'r diwrnodau mwyaf a mwyaf cofiadwy ym mywydau cwpl. Rwy'n cael dal eu diwrnod yn synhwyrol a chyflwyno ffilm iddynt a fydd, trwy adrodd straeon, dylunio sain a dewiniaeth golygiad yn fomento bythol iddynt eu hymgeleddu am weddill amser.

Rwyf wrth fy modd yn cwrdd â'm cyplau yn y cyfnod cyn eu diwrnod mawr. Mae'n cynnig cyfle gwych i drafod manylion ac i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Yn onest, nid oes yr un ddwy briodas yr un peth! Mae pobl yn ymlacio o amgylch ffrindiau a theulu, ac er na allaf ddod yn rhan o'r teulu, gallwn o leiaf ddod yn ffrindiau.

Rwy'n ymfalchïo mewn bod mor anymwthiol a gonest ag y gallaf fod, wrth ddal i ddal darnau gorau'r dydd. Mae'r offer rwy'n ei ddefnyddio, er ei fod o radd broffesiynol ac o'r ansawdd uchaf, yn gryno ac yn ddisylw. Rwy'n dal popeth sy'n ofynnol i gyflawni'r pecyn a ddewiswyd a gallaf wneud y rhan fwyaf o hyn heb ofyn i chi wneud unrhyw beth na fyddech chi fel arall yn ei wneud.

Yn 2018, ar ôl oriau lawer o hyfforddiant (yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes) rwy'n cael fy ardystio'n llawn gan yr Awdurdod Hedfan Sifil i hedfan drôn a chipio lluniau y gallaf eu defnyddio yn fy ffilmiau priodas i ategu'r adrodd straeon ymhellach. Mae hwn yn achrediad rwy'n ei ddal gyda balchder, ac yn buddsoddi llawer o amser ynddo bob blwyddyn i gynnal fy achrediad.

Felly, os yw'r dywediad yn dweud 'Mae llun yn siarad mil o eiriau' yna faint o eiriau fyddai angen i mi eu hysgrifennu i ddisgrifio un o fy ffilmiau? Os ydych chi'n hoffi'r hyn rydych chi wedi'i ddarllen hyd yn hyn, fe'ch anogaf i gymryd 10 munud o'ch diwrnod ac i wylio un o fy ffilmiau yma. Fel arall, gallwch gysylltu â mi yma.

Llond o gariad, Phil.

Cysylltwch â ni

Os hoffech imi ddarparu dyfynbris, yr hoffech wybod mwy neu os hoffech ddweud helo yn unig, gallwch un ai anfon neges i fy nhudalen Facebook yma, anfon e-bost ataf ar info@caru-weddings.co.uk, neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt isod.

Er mwyn osgoi colli fy ateb, gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu @caru-weddings.co.uk i'ch cyfeiriadau e-bost dibynadwy. Peidiwch â gadael imi lanio yn eich ffolder "Junk". :(

Mae angen y meysydd canlynol: Enw, Cyfeiriad e-bost, Dyddiad, Lleoliad, Manylion,

   

© Caru Wedding Videography Ltd. 2016-2022

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cofrestru'r cwmni 10379002.

Delwedd clawr trwy garedigrwydd sallyjoannephotography.com

info@caru-weddings.co.uk

English | Cymraeg